VSTUP do GSMLinku

Stránky GSMLinku sú optimalizované pre prenos dát zo zariadení pomocou GPRS. K zariadeniam je možný prístup aj pomocou SMS správ, avšak tento typ komunikácie je výrazne pomalší. Ak vaša sieť alebo SIM karta nepodporuje GPRS komunikáciu, bude každá odpoveď zo zariadenia výrazne oneskorená.

Pri prvom pripájaní do inštalácie systém vytvorí bezpečnostnú komunikáciu a tento krok preto obvykle trvá dlhšie než ďalšia následná komunikácia.

V časti prezentácie sme pre vás pripravili niekoľko prezentácii pre jednotlivé GSM komunikátory, ktoré vám ukážu ako pracovať s GSMLinkom. Sú rozdelené pre užívateľov systému a inštalačné firmy a obsahujú odpovede na najčastejšie otázky.

Pre registráciu je potrebný registračný kľúč uvedený na záručnom liste zariadenia (kľúč má tvar xxxxx-xxxxx-xxxx a je unikátny pre každé zariadenie). Pri registrácii zadajte číslo SIM karty v komunikátore vo formáte s medzinárodnou predvoľbou (+421 9xx xxx xxx).

Podmienkou správnej činnosti GSM komunikátora je kvalitný signál GSM siete. V miestach s problematickým signálom sa doporučuje použiť kvalitnejšiu anténu, prípadne overiť kvalitu pokrytia iného prevádzkovateľa GSM siete.

Komunikátory JA-82Y je možné diaľkovo ovládať a nastavovať cz Internet prostredníctvom programu OLink (nemožno ich zaregistrovať na server GSMLink, ani ho s jeho pomocou spravovať). Ak program OLink nemáte nainštalovaný, môžete ho stiahnuť na stránkach Jablotronu v časti download.

V záujme zachovania funkčnosti Vášho zariadenia Vám dôrazne odporúčame čo najskôr previesť túto SIM kartu na paušálny (fakturovaný) program služieb, pretože najčastejšou príčinou zlyhania komunikácie GSM zariadení je "nedobitý kredit na SIM karte". Pri minimálnej komunikácii je najvhodnejší program "Bez záväzkov" od spoločnosti Slovak Telekom, a.s., v mobilnej sieti T-Mobile, ktorý nemá žiadnu predplatenú komunikáciu a platí sa následne len za to, čo zariadenie prekomunikuje.

Ak si Vaše GSM zariadenie pri prevádzke vyžaduje prenášať viac dát mesačne, odporúčame Vám aktivovať program "Monitoring". Za mesačný poplatok 4,74 € (s DPH) ponúka až 6,1 MB dát alebo variabilnú kombináciu voľných minút, SMS, MMS a časti dát. Pri špecifických požiadavkách sa o ďalších vhodných programoch informujte priamo v Jablotrone.